KANCELARIA PRAWNICZA PARAGRAF

OFERTA

 

Kancelaria świadczy usługi prawne

 

obejmujące:

 • udzielanie telefonicznych lub
 • mailowych porad prawnych;
 • sporządzanie pisemnej opinii prawnej
 • na podstawie przekazanej
 • dokumentacji;
 • opiniowanie umów, pism,
 • regulaminów;
 • sporządzanie umów, pism, ugód;
 • prowadzenie negocjacji na rzecz
 • Klienta;
 • reprezentowanie Klienta w
 • postępowaniu sądowym przed sądami
 • powszechnymi we wszystkich
 • instancjach oraz przed Sądem
 • Najwyższym, a także w postępowaniu
 • sądowo-administracyjnym przed
 • sądami administracyjnymi oraz przed
 • Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • windykacja wierzytelności;
 • obsługa podmiotów zagranicznych.
 
PA-RAGRAF@WP>PL
© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl