KANCELARIA PRAWNICZA PARAGRAF

 

 

Procesy sądowe i sądowo-administracyjne

 

Zespół Kancelarii posiada doświadczenie i sukcesy w prowadzeniu

 

postępowań sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

 

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych przed sądami

 

powszechnymi m.in. w zakresie m.in. realizacji kontraktów,

 

roszczeń odszkodowawczych, dochodzenia należności, ochrony dóbr

 

Naszą wiedzą i doświadczeniem wspieramy naszych Klientówrównież

 

Podejmujemy się również prowadzenia spraw z zakresu

 

prawaadministracyjnego m.in. z zakresu prawa samorządu

 

budowlanego, zagospodarowania przestrzennego itp. Klientów

 

reprezentujemy przed organami administracji, Wojewódzkimi Sądami

 

Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

 

 

Prawo cywilne

 

 

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa

 

cywilnego w tym również rodzinnego i opiekuńczego.  Świadczymy

 

usługi w zakresie prawa osobowego, rzeczowego, zobowiązań, jak

 

ispadkowego.

 

Naszym Klientom oferujemy pomoc w zakresie:

 

 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych;
 • zasiedzenie nieruchomości;
 • zniesienie współwłasności;
 • naruszenie posiadania;
 • eksmisja;
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • służebności;
 • księgi wieczyste i hipoteka;
 • odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych;
 • odszkodowania z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy
 • błędy w sztuce lekarskiej;
 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • testamenty;
 • zachowek;
 • dział spadku;
 • rozwód;
 • separacja;
 • podział majątku wspólnego;
 • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych;
 • ustalenie kontaktów;
 • władza rodzicielska.

 

 

Odszkodowania

 

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej postępowań

 

sądowych dotyczących wypłaty odszkodowań m. in. komunikacyjnych

 

(OC i AC) oraz z tytułu ubezpieczenia na życie.

 

Ponadto nasi prawnicy świadczą następujące usługi prawne:

 

 • doradztwo prawne i reprezentacja w toku postępowania
 • likwidacyjnego przed ubezpieczycielem;
 • weryfikację poprawności wysokości odszkodowania ustalonego
 • przez ubezpieczyciela;
 • analizę umów ubezpieczeniowych i ocenę ryzyka
 • ubezpieczeniowego;
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków
 • przy pracy;
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkód
 • medycznych.

Dodatkowo sporządzamy specjalistyczne opinie prawne dotyczące

 

regulacji odnoszące się do prowadzenia działalności

 

ubezpieczeniowej na rzecz profesjonalnych podmiotów rynku

 

ubezpieczeń tj. ubezpieczycieli, pośredników ubezpieczeniowych,

 

brokerów

PA-RAGRAF@WP>PL
© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl