KANCELARIA PRAWNICZA PARAGRAF

ZASADY WSPÓŁPRACY

Kancelaria proponuje elastyczne

i przejrzyste warunki współpracy z

Klientem – w zależności od Jego

potrzeb i oczekiwań. Po zapoznaniu się ze specyfiką funkcjonowania Klienta na rynku oraz problemami, typem sprawy -proponujemy najbardziej optymalny sposób współpracy.Możliwe rozwiązania to m.in.:współpraca jednorazowa w zakresie poprowadzenia jednej sprawy Klienta,doraźna reprezentacja w postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych stała obsługa prawna Klienta.Modele Finasowania:wynagrodzenie pobierane z góry za poprowadzenie sprawy na etapie przedsądowym/sądowym,wynagrodzenie pobierane z góry za poprowadzenie sprawy na etapie przedsądowym/sądowy oraz wynagrodzenie za sukces/częściowy sukces w wysokości % wyegzekwowanego roszczenia,wynagrodzenie godzinowe,wynagrodzenie ryczałtowe.Każda z proponowanych stawek jest indywidualnie dopasowywana do modelu współpracy obsługiwanego podmiotu, stopnia skomplikowania sprawy oraz koniecznego nakładu pracy.Klient pokrywa wszelkie koszty związane z prowadzeniem sprawy(opłaty sądowe, opłaty administracyjne,koszty administracyjne związane z prowadzeniem sprawy).W przypadku postępowań sądowych,sądowo-administracyjnych i koniecznością stawiania się prawnika we właściwej instytucji/sądzie do wynagrodzenia doliczana jest kwota za stawiennictwo prawnika (po przekroczeniu limitu stawiennictw określonym w umowie w ramach wynagrodzenia podstawowego).

 
PA-RAGRAF@WP>PL
© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl